Crypto Academy

Bollinger banden

Bollinger Bands

3 min lezen

Om succesvol te zijn als trader moet je gebruik maken van technische analyse tools. Een van deze is de Bollinger bands.

Bollinger bands

Bollinger Bands

Zonder technische analyse is het moeilijk om de huidige financiële markten voor te stellen. Bovendien, als we het hebben over indicatoren die kunnen leiden tot echte verdiensten op de cryptocurrency markt. Bollinger Bands, een bekende technische indicator die de potentie heeft om als klassieker te worden beschouwd, is zo’n hulpmiddel. Bollinger bands, in het bijzonder, vergemakkelijken een duidelijke karakterisering van de volatiliteit van activa in zowel, traditionele als cryptocurrency markten. Bollinger Bands werden in de jaren ’80 uitgevonden door de Amerikaanse financieel analist, auteur en technische analyse consultant John Bollinger. 

Wat zijn Bollinger Banden?

Bollinger Bands zijn prijskanalen die onder en boven een prijs worden geconstrueerd om de trading range aan te geven. De binnenste lijn, ook bekend als de gemiddelde lijn, geeft een voortschrijdend gemiddelde weer over een bepaalde tijdsperiode. Het is in wezen de gemiddelde prijs van de cryptocurrency over een bepaald aantal dagen. Bollinger Bands worden vaak berekend met behulp van een 20-daags voortschrijdend gemiddelde. De buitenste lijnen definiëren het bereik of de banden waarbinnen de prijs wordt voorspeld om omhoog of omlaag te gaan, en zijn meestal twee standaarddeviaties. De standaardafwijking meet dus de mate van variatie ten opzichte van de gemiddelde lijn.

Bollinger Bands is een combinatie van een trendindicator, een volatiliteitsindicator en een oscillator. Met andere woorden, deze indicator bestaat uit drie banden: een voortschrijdend gemiddelde in het midden en twee lijnen die de marktvolatiliteit weergeven. De bovenste en onderste lijnen geven een op volatiliteit gebaseerd voortschrijdend gemiddelde aan. Een beweging naar de bovenkant van de band duidt op sterkte, terwijl een beweging naar de onderkant op zwakte. De Bollinger bands hebben de neiging zich te vernauwen tijdens periodes van lage volatiliteit (relatieve prijsstabiliteit zonder grote marktstijgingen of -dalingen). Wanneer er veel marktschommelingen zijn, hebben de banden de neiging zich te verbreden. Traders gebruiken dit om toekomstige trends te voorspellen omdat periodes van lage volatiliteit of nauwe banden vaak gevolgd worden door periodes van bandverruiming, en vice versa.

Onderscheidende kenmerken van Bollinger Bands

De hoofdregel van handelen met Bollinger Bands is te kopen wanneer de koers aan de basis van de Bollinger Band ligt en te verkopen wanneer de koers boven de middelste lijn breekt of de bovenste lijn nadert. Dit is echter niet altijd het geval, dus is het beter om andere indicatoren te gebruiken in combinatie met de Bollinger lijnen en algemene analyse om de best mogelijke trading beslissing te nemen. Daarom hebben wij enkele regels voorzien die nuttig kunnen zijn voor u.

    • Het verbreden van de grenzen signaleert de voortzetting van een trend (ongeacht of deze bullish of bearish is).
    • Het vernauwen van de grenzen wijst op het einde van een trend en een mogelijke ommekeer van de markt.
    • Een doorbraak van de bovenste of onderste band zou niet langer dan vier kaarsen mogen duren, omdat er een grote kans is op een prijscorrectie.
    • Als de prijs van het actief boven de middelste band ligt, wijst dit op een stijgende trend en dominantie van kopers.
    • Als de prijs onder de middelste balk ligt, duidt dit op een dalende trend en dominantie van verkopers.

Hoe het te gebruiken op bit4you?

U kunt Bollinger Bands eenvoudig gebruiken op het bit4you trading platform door de activa en Bollinger bands te kiezen in de drop-down lijst “Indicatoren”. Belangrijk om te weten is dat de tijdsperiode 20 moet zijn, dus verander deze niet in de instellingen. De afstand tussen de bovenste en onderste Bollinger Bands en de gemiddelde lijn is evenredig met het prijsgedrag. Hoe groter de volatiliteit, hoe groter de afwijking en hoe groter de breedte van het kanaal. Hoe lager de volatiliteit, hoe minder variatie er is en hoe kleiner het kanaal wordt.

Bij het handelen in de trend is het raadzaam te beginnen in de richting van de middellijn, die vaak het einde is van een retracement actie. Het is raadzaam posities te locken bij de Bollinger Boundaries of wanneer de koers ver van de lijn is, maar niet te handelen tegen de trend in. Wanneer de koers zich vastzet (1-3 bars) onder de middellijn in een uptrend (hoger in een downtrend), is dit de eerste aanwijzing dat de trend ten einde loopt en er een nieuw kanaal zal ontstaan (evenwicht). Op deze grafiek kunnen we zien dat de koers aanzienlijk is gedaald en een nieuw kanaal heeft gevormd dat het optimale moment aangeeft om in te stappen.

Formule

Zoals we reeds vermeld hebben, bestaan Bollinger Bands uit Simple Moving Average (SMA), daarom geven we hieronder de formule.

Midden Band (ML) = Voortschrijdend Gemiddelde (SMA(Close, N))

Bovenste Band (UB) = ML + (D * Standaard Afwijking)

Onderste Band (LB) = ML – (D * Standaard Afwijking)

Waar: 

Middenlijn is Voortschrijdend Gemiddelde, kan Simpel of Exponentieel zijn;

D – afwijkingscoëfficiënt (ingesteld in de instellingen);

Standaard Afwijking (StdDev) wordt berekend met de onderstaande formule:

SQRT (SOM ((CLOSE – SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

Waarbij:

SUM is de som voor N periodes;

N – periode van berekening;

SQRT – vierkantswortel;

CLOSE – slotkoers.

Bollinger Bands zijn dus een zeer belangrijke technische indicator waarmee u gemakkelijk kunt nagaan wanneer de prijs van een financieel actief onder of boven de reële waarde ligt. De Bollinger Bands omvatten volatiliteit, standaarddeviatie en voortschrijdende gemiddelden. De indicator werkt in combinatie met RSI en andere indicatoren en dient als een soort herkenningspunt op de koersgrafiek: door de hierboven aangegeven kwaliteiten kunnen we gemakkelijk de huidige trend bepalen. De Bollinger Bands laten ons toe de volatiliteit van de markt te meten, sterke trend opkomende momenten te identificeren, de huidige trend te zien, en het oversold/oversold niveau te bepalen.

Conclusies