Crypto Academy

Gedecentraliseerde financiering

Gedecentraliseerde financiering

6 min lezen

Veel gehoord over decentrale financiering en u vraagt zich af wat het is en hoe het functioneert? Lees dit artikel om antwoorden te vinden.

Why do we speak of decentralized finance

Gedecentraliseerde financiering (DeFi)

Het eerste wat men hoort wanneer cryptocurrency wordt genoemd, is dat het gedecentraliseerde financiën zijn. Als newbie is het onvermijdelijk om je niet af te vragen wat dit allemaal inhoudt. Dit artikel zal echter alles uitleggen wat je als starter moet weten over decentrale financiering.

Wat is gedecentraliseerde financiering?

Gedecentraliseerde financiering is een overgang van traditionele gecentraliseerde financiële methoden naar peer-to-peer financiering mogelijk gemaakt door het gebruik van gecentraliseerde technologie. Terwijl gecentraliseerde financiële systemen worden gerund door beurzen waar transacties moeten worden verplaatst van de ene centrale locatie naar de andere, wordt gedecentraliseerde financiering verzorgd door een code die draait op een gedecentraliseerde infrastructuur. Het doel van gedecentraliseerde financiering is om financiële diensten te creëren op een gedecentraliseerde basis met behulp van blockchain en kleine contracten.

Gedecentraliseerde financiering, ook bekend als DeFi, is voordelig en beter dan een gecentraliseerd financieel systeem. Wat is het voordeel ervan? Het bevat zeer programmeerbare slimme contracten die de uitvoering automatiseren en de creatie van nieuwe financiële instrumenten in digitale activa mogelijk maken.

Er kan niet met de gegevens worden geknoeid omdat de blockchain-architectuur de veiligheid en controleerbaarheid verhoogt. De samengestelde softwarestack zorgt ervoor dat deFi protocollen en applicaties geïntegreerd en complementair zijn. Op de publieke blockchain wordt elke transactie uitgezonden voor verificatie door andere gebruikers op het netwerk.

Hoe werkt het?

Met DeFi kan iedereen met een portemonnee en een internetverbinding, ongeacht locatie en zonder geld, toegang krijgen tot DeFi toepassingen. DeFi deelnemers houden altijd hun persoonlijke gegevens in bewaring Een van de belangrijkste doelen van gedecentraliseerde financiën is om derden te verhinderen deel te nemen aan transacties. Dit is de reden waarom DeFi vertrouwt op Ethereum blockchain technologie, omdat het geavanceerder is dan andere blockchain technologieën, makkelijk te gebruiken, en aanpasbaar afhankelijk van de behoeften van het specifieke systeem.

DeFi is onomkeerbaar en wint snel terrein in de financiële wereld tot het punt waarop overheden en andere financiële instellingen er interesse in krijgen omdat iedereen genoeg ruimte heeft om in te stappen en een nieuw financieel product te creëren.

Dit proces is nog niet volledig geïmplementeerd, maar sommige landen zoals Japan, Estland, Zweden en vele andere werken hand in hand om van cryptocurrencies een nieuw soort valuta te maken en investeren daarom in DeFi technologieën.

DeFi Voordelen

Om de voordelen van het gebruik van gedecentraliseerde financiering beter te begrijpen, nemen we een kort voorbeeld, namelijk Bitcoin. Door zijn virtuele aard zijn er inherente voordelen verbonden aan het gebruik ervan, waarvan autonomie er één is. Het geeft gebruikers autonomie over hun economie, wat betekent dat ze hun geld kunnen uitgeven zonder de invloed of inmenging van een derde partij. Ook is er discretie en anonimiteit. Tenzij een bitcoinhandelaar zijn transacties publiceert en zijn identiteit bekendmaakt, kan niemand de transactie tot hem herleiden. Met bitcoin zijn de transactiekosten eveneens zeer laag en deze transacties worden in een fractie van een seconde uitgevoerd. Het is dus niet nodig om uren of dagen te wachten tot een enkele transactie is voltooid.

Kortom, gedecentraliseerde financiering is een algemene term die wordt geassocieerd met de visie van een financieel systeem dat geen tussenpersonen zoals banken of verzekeringsmaatschappijen vereist en uitsluitend op basis van slimme contracten werkt. Deze toepassingen hebben tot doel traditionele financieringsdiensten aan te bieden zonder enige autorisatie, wereldwijd en op transparante wijze. Blockchains en cryptocurrencies hebben de echte wereld veel te bieden, maar het enige probleem is dat ze een grote impact lijken te hebben op gecentraliseerde financiële systemen. Dit komt door het feit dat er zoveel nieuwe processen zijn en decentralisatie de financiële markten naar een nieuw niveau tilt.

Conclusies

Wat is digitale identiteit ?

Wat is digitale identiteit ?

7 min lezen

Verlangt u te begrijpen wat digitale identiteit inhoudt? Lees dan verder om uw kennis erover uit te breiden.

What is digital identity

Wat is digitale identiteit ?

Digitale identiteit is informatie die over een persoon of organisatie op het internet wordt verkregen. Het omvat identifiers en gebruikt sjablonen die het gemakkelijk maken om mensen of hun apparaten te vinden. Digitale identificatie wordt zowel in cryptocurrencies als in andere domeinen van het bedrijfsleven gebruikt. Dit kan een pseudoniem profiel zijn dat gekoppeld is aan het IP-adres van het apparaat. Datapunten die helpen digitale identiteiten vorm te geven, zijn onder meer gebruikersnamen en wachtwoorden, rijbewijsnummers, online aankoopgeschiedenis, geboortedatum en internetzoekopdrachten.

Traditionele systemen voor digitaal identiteitsbeheer worden tegenwoordig gezien als gefragmenteerd, onveilig en exclusief. Dit heeft dus geleid tot de creatie en organisatie van blockchain-blokken. Blockchain maakt namelijk een veiliger beheer en opslag van digitale identiteiten mogelijk en biedt een uniforme en fraudebestendige infrastructuur. 

Deze systemen voor digitaal identiteitsbeheer kunnen worden gebruikt om de huidige problemen op het gebied van identiteitsbeheer aan te pakken, zoals onbeschikbaarheid, onveiligheid van gegevens en frauduleuze identiteiten. Er zijn gecentraliseerde en gedecentraliseerde identificatiesystemen. Een gecentraliseerd digitaal identiteitssysteem is een systeem waarbij één organisatie identificeert en beheert, terwijl bij een gedecentraliseerd identiteitssysteem de persoon centraal staat, terwijl instellingen en particuliere bedrijven slechts details toevoegen. Links naar een centrale site die individueel wordt beheerd.

Hoe wordt digitale identiteit gecreëerd?

In cryptocurrencies moeten gebruikers, om een digitale identiteit te creëren, zich registreren bij een platform voor zelfidentiteit en gegevens. Tijdens het registratieproces maakt de gebruiker een paar private en publieke sleutels aan. Deze publieke sleutels zijn gekoppeld aan een DID (gedecentraliseerde identificatie) en kunnen om veiligheidsredenen worden opgeslagen en opnieuw worden opgeslagen of vervangen.

Hoe digitale identiteit werkt voor bedrijven, IoT-apparaten en individuen.

Bedrijven creëren gewoonlijk digitale identiteiten om informatie te verzamelen over hun gebruikers, werkgevers, zakenpartners en andere begunstigden. Dit kan echter de focus van het bedrijf verleggen naar die van IT-verantwoordelijkheden. 

Internet of Things (IoT)-apparaten maken om verschillende redenen en voor verschillende doeleinden gebruik van digitale identiteiten. Technische analisten voorspellen dat er tegen 2025 41,6 miljard aangesloten IoT-apparaten zullen zijn. Vroeger bestond het internet uitsluitend uit vertrouwde instellingen, maar door de snelle evolutie in de digitale wereld beschikken IoT-apparaten niet over de nodige capaciteiten voor identiteits- en toegangsbeheer. Deze apparaten identificeren sensoren, monitoren en apparaten en beheren ook de toegang tot gevoelige en niet-gevoelige gegevens. 

Digitale identiteit voor individuen is zeer noodzakelijk voor de maatschappij en de economie en omvat in principe de voor- en achternaam, geboortedatum, nationaliteit, en andere identificatiegegevens zoals paspoortnummer en rijbewijs van een individu. Deze informatie wordt door gecentraliseerde entiteiten verstrekt en in hun databanken opgeslagen. Het grote nadeel van deze digitale identiteiten is dat ze kunnen worden gehackt

Waarom hebben we blockchain nodig voor digitale identiteit?

Gezien de huidige bezorgdheid over de veiligheid van traditionele digitale systemen voor identiteitsbeheer, biedt blockchain een methode om de veiligheid van de identiteit van een individu te waarborgen. Daarom hebben we een blockchain nodig voor digitale identiteit, omdat deze ontoegankelijk en veilig is en geen frauduleuze activiteiten toestaat.

Waarom is digitale identiteit belangrijk?

Gezien de huidige bezorgdheid over de veiligheid van traditionele digitale systemen voor identiteitsbeheer, biedt blockchain een methode om de veiligheid van de identiteit van een individu te waarborgen. Daarom hebben we een blockchain nodig voor digitale identiteit, omdat deze ontoegankelijk en veilig is en geen frauduleuze activiteiten toestaat.

Het lijdt geen twijfel dat het gebruik van een gedecentraliseerde identiteit gepaard gaat met een zekere mate van beveiliging en veiligheid. De belangrijkste manier om gedecentraliseerde identiteiten te beveiligen is door het gebruik van cryptografie waarbij private sleutels alleen bekend zijn bij hun eigenaar terwijl publieke sleutels wijd verspreid worden en dit gebeurt op twee niveaus. Bij de eerste authenticatie verifieert de openbare sleutel dat de houder van de gekoppelde particuliere sleutel een bericht heeft verzonden, wat vervolgens leidt tot de tweede fase, die van de encryptie. Hier kan de houder van de private sleutel het bericht ontcijferen dat met de publieke sleutel is versleuteld. Met gedecentraliseerde identiteit kunnen gebruikers de geverifieerde identificatie in de vorm van een QR-code tonen om toegang tot bepaalde diensten te bewijzen.

Kortom, digitale identiteit is relevant in een groot aantal situaties waarin mensen en organisaties moeten bewijzen wie zij zijn. Dit komt tot uiting in de verscheidenheid van benaderingen die in verschillende identificatie- en toegangssystemen worden gebruikt. Zij zijn ook van groot belang voor de groei en expansie van elk bedrijf. Het hebben van een geschikte manier om onszelf te identificeren stelt ons in staat ongebruikelijke doelen te stellen.

Conclusies

Wat is de oorsprong van cryptocurrency’s?

Wat is de oorsprong van cryptocurrency's?

5 min lezen

Ontdek waar het idee van cryptocurrency is ontstaan en hoe alles sindsdien is veranderd.

What is the origin of cryptos

Wat is de oorsprong van cryptocurrency's?

Cryptocurrency is een digitaal activum dat is ontworpen om te werken als een ruilmiddel waarbij de munten van individuen worden opgeslagen in een grootboek dat bestaat in de vorm van een geautomatiseerde database. Deze database maakt gebruik van sterke cryptografie om veilige transactieregisters bij te houden, de aanmaak van nieuwe munten te regelen, en de eigendomsoverdracht van munten te verifiëren. Het is een zuiver peer-to-peer elektronisch geld waarmee online betalingen kunnen worden verricht zonder tussenkomst van financiële instellingen. Het kan ook worden gezien als een vorm van betaling die kan worden ingewisseld voor goederen en diensten. In tegenstelling tot gecentraliseerde banksystemen, zijn cryptocurrencies gedecentraliseerd.

Hoe is alles begonnen?

In 1983 creëerde David Chaum een anonieme cryptocurrency genaamd ecash. Vervolgens, in 1995, paste hij het toe met Digicash en de eerste betaalmethode, waarbij de software van de gebruiker de biljetten moest afromen en specifieke gecodeerde sleutels moest toewijzen voordat ze naar de ontvanger konden worden verzonden. Hierdoor werd het digitale geld onvindbaar door de uitgevende bank, de overheid of een andere derde partij. In 1998 publiceerde Wei Dai, een computertechnicus die bekend staat om zijn grote bijdragen op het gebied van cryptografie en cryptocurrency, een beschrijving van “b-currency”. Hij beschreef het als een gedistribueerd anoniem elektronisch geldsysteem. In zijn voorstel beschreef hij twee manieren om transactiegegevens op te slaan. Bij de eerste methode houdt elke deelnemer een afzonderlijke database bij van de bedragen die de gebruikers bezitten, en al deze records worden bijgehouden door een specifieke groep gebruikers. 

Voordelen van cryptocurrencies in de toekomst

Bij de tweede methode worden de houders van transactiegegevens aangemoedigd eerlijk te blijven, omdat hun geld op een speciale rekening staat en verloren kan gaan als enige vorm van oneerlijkheid wordt ontdekt. Later in 2005 ontwikkelde Nick Szabo, een computerwetenschapper, jurist en cryptograaf, een gedecentraliseerd digitaal valutamechanisme dat hij Bitgold noemde. Hoewel Bitgold nooit werd geïmplementeerd, werd het gezien als een direct voorteken van de architectuur van Bitcoin. 

Net als Bitcoin en andere cryptocurrencies werd Bitgold beschreven als een elektronisch geldsysteem dat gebruikers verplichtte om zero-knowledge cryptografische berekeningen uit te voeren, waarbij de ene partij aan de andere bewees dat een reeks vereffeningspogingen met een specifiek doel werden geïnvesteerd. Zodra een vereffening is voltooid, kunnen verificateurs de transactie met minimale inspanning bevestigen. Deze techniek staat bekend als Proof of Work (PoW), in 1993 uitgevonden door Cynthia Dwork en Moni Naor als een manier om denial-of-service-aanvallen en ander misbruik van diensten tegen te gaan.

De opkomst van cryptocurrencies heeft echter geleid tot het ontstaan en de werking van nieuwe wereldwijde en gedecentraliseerde netwerken die door meer dan 100 miljoen mensen over de hele wereld zijn gebruikt om miljarden dollars aan waarde over te maken. Deze netwerken hebben transacties mogelijk gemaakt zonder tussenkomst van een derde partij. Het is inderdaad een grote ontwikkeling voor de digitale wereld en kan beter passen gezien de eeuw waarin we ons bevinden.

Conclusies

Zijn cryptocurrencies legaal?

Zijn cryptocurrencies legaal?

5 min lezen

Veel mensen zijn geïnteresseerd in de vraag naar de legaliteit van cryptocurrency. Laten we proberen het samen te begrijpen.

Are cryptocurrencies legal

Zijn cryptocurrencies legaal?

Er bestaat geen twijfel over dat cryptocurrencies, waaronder bitcoin (BTC), de toekomst zijn, die vroeg of laat zal komen. Jaren, decennia, of eeuwen vanaf nu, zal het eindelijk voor iedereen duidelijk worden dat het een cryptocurrency is die de beste waarde voor geld biedt. Hoewel op dit moment mijnwerkers en handelaren zich nog zorgen maken over de legaliteit van bitcoin, zal de tijd komen dat het de meest gangbare valuta wordt.

Sinds het begin van de eerste cryptocurrency is de wereldwijde cryptocurrency-markt aanzienlijk gegroeid, en er zijn veel deelnemers die op zoek zijn naar hun voordelen in de cryptocurrency-industrie. De reikwijdte van hun toepassing strekt zich uit van het snel en veilig afronden van betalingen tot ruiloperaties, investeringen, de realisatie van slimme contracten en het gedecentraliseerde computerplatform, en vele andere dingen. De omvang van de groei van de cryptocurrency-industrie blijft niet onopgemerkt, noch bij overheidsinstanties, noch bij commerciële of gewone gebruikers. Een van de dringende kwesties is te definiëren wat de cryptocurrency-industrie in zijn geheel is en hoe zij past in het bestaande kader van het wereldsysteem.

Mogelijke risico’s

De meeste risico’s die gepaard gaan met het in omloop brengen van cryptocurrencies, kunnen echter onmogelijk worden uitgesloten omdat zij tot het functionele en niet tot het financiële gebied behoren.

Het belangrijkste risico is het regelgevingsrisico. Als de cryptocurrency-markt gereguleerd wordt, zullen volgens deskundigen veel meer mensen aan het avontuur deelnemen. Een verbod op regelgeving is altijd slecht nieuws voor de sector en heeft gevolgen voor de wereldwijde waarde van het ecosysteem.

Benefits of cryptocurrencies

Cryptocurrencies hebben veel nuttige eigenschappen die regulier geld soms ontbeert. Nieuw geld wordt voorzien van de energie die nodig is om de nodige wiskundige processen tot stand te brengen. De toename in snelheid en efficiëntie van processoren genereert inflatie, die wordt gecompenseerd door de groeiende vraag naar deze energie.

Houding van verschillende landen ten opzichte van cryptocurrencies

Bedrijven zijn al klaar om cryptocurrencies, slimme contracten en andere blockchain-tools te gebruiken, en ‘s werelds grootste banken bestuderen niet alleen nieuwe modificaties van blockchain en alternatieve analogen, maar zijn deze al aan het implementeren. De juridische status van cryptocurrencies verschilt sterk van land tot land. Een aantal van de landen cryptocurrency transacties zijn officieel toegestaan. Ze worden meestal gezien als een grondstof of investeringsgoed en zijn onderworpen aan de relevante wetgeving voor belastingdoeleinden.

In Duitsland wordt Bitcoin erkend als rekeneenheid, in Japan is Bitcoin wettig betaalmiddel met een aankoopbelasting.

De wereldwijde trends en vectoren van de regulering van cryptocurrencies in bepaalde regio’s zijn 7-8 jaar geleden gevormd, en noch toen noch nu hebben overheden en banken over de hele wereld een uniforme aanpak van deze kwestie. De VS en Canada proberen cryptocurrencies te integreren in het bestaande wettelijke kader, wat veel problemen oplevert voor zowel regelgevers als spelers in de sector. Hoewel cryptocurrency in dit deel van de wereld over het algemeen warm wordt onthaald en de grootste markten en beurzen hier actief zijn.  In Azië probeert men blockchain en cryptocurrencies te gebruiken om het bestaande financiële systeem te verbeteren. Maar landen hebben een verschillend begrip van dit proces: terwijl Japan bitcoin als betaalmiddel erkende, is China de weg ingeslagen van monopolisering van blockchain door de staat. Het juridische kader voor cryptocurrencies in Europa is nogal vaag en verschilt van land tot land. Strenge regels zijn er alleen voor procedures. De belangrijkste regelgevers in Oost-Europa zijn Rusland en Oekraïne met verschillende standpunten over cryptocurrencies. In Rusland is een wet in werking getreden die cryptocurrencies als eigendom definieert, maar het gebruik ervan als betaalmiddel verbiedt. Oekraïne heeft een wet aangenomen om de circulatie van cryptocurrencies in het land te reguleren.  Andere landen volgen het voorbeeld van hun grotere buren of begrijpen nog niet hoe ze cryptocurrencies moeten reguleren, wat niet verwonderlijk is, gezien de complexe economische en technische aard van cryptocurrencies. Cryptocurrencies zijn onderdeel geworden van de wereldeconomie. Daarom zien we de laatste jaren een verscherping van de regulering, niet eens zozeer van de cryptocurrencies zelf, maar van het marktecosysteem: KYC op exchanges, transactiemonitoring van individuele wallets, antiwitwaspraktijken, en nog veel meer. Zelfs in de EU, waar nog niet is besloten waartoe cryptocurrencies moeten worden gerekend, vallen exchanges onder de AMLD5-regels.

Momenteel is er geen wettelijk en regelgevend kader in de wereld dat referentieregels vaststelt voor ICO’s met cryptocurrency. Daaruit volgt dat en er geen wettelijke beschermingsmechanismen zijn voor zowel beleggers als personen die cryptocurrency tokens uitgeven. Nu zijn er in sommige landen al pogingen om crypto-beleggen in het rechtsgebied op te nemen en cryptocurrencies een officiële status te geven. Het is mogelijk om deze pogingen te beschouwen als het scheppen van voorwaarden voor de regulering van het nieuwe financieringsinstrument. Een illustratief voorbeeld is Japan, dat als eerste land digitaal geld gelijkstelde aan echt geld, cryptocurrency exchanges legaliseerde door regels te ontwikkelen voor hun en, als gevolg daarvan, een basis creëerde, maar geen systematische benchmark voor procedures vergelijkbaar met ICO’s.

Het voorbeeld van deze landen heeft aangetoond dat het definiëren van de juridische status van cryptocurrencies en de processen van Initial Coin Offerings garanties creëert voor deelnemers en spelers op de markt zelf, en dankzij dit zijn er voorwaarden voor het ontstaan van crypto-investeringscentra. Natuurlijk biedt het gebrek aan wettelijke regelgeving vrijheid, maar het aantrekken van serieuze spelers zal bepaalde wettelijke en juridische garanties vereisen.

Conclusies

Een positie innemen

Een positie innemen

5 min lezen

Ben je nieuw met cryptocurrency en wil je graag alles weten over het innemen van een positie, dan is dit artikel iets voor jou.

to take a position

Een positie innemen

Als je nieuw bent met cryptocurrency en graag in een positie zou willen beleggen, dan is dit artikel voor jou. Er zijn veel verschillende handelsstrategieën die gebruikt kunnen worden bij het handelen in cryptocurrencies. Als belegger is het belangrijk om te weten wat je mogelijkheden zijn. Wanneer we het hebben over het openen van een positie, merk dan op dat er twee posities zijn: short en long. Een long of short beleggingsstrategie wordt meestal geassocieerd met hedgefondsen. Een toenemend aantal cryptocurrency-eigenaren gebruikt echter dezelfde aanpak om hun portefeuille te diversifiëren en de winst te vergroten. Als je enthousiast bent over geld verdienen wanneer cryptocurrency prijzen stijgen en dalen, dan moet je goed op deze strategie letten. Cryptocurrency handelaren die besluiten om long te gaan, hebben veel vertrouwen in het activum dat ze kopen. Wat betekent het als handelaren long gaan? Het betekent gewoon wat ze kopen.

Geschiedenis

In de jaren 1850 werden de termen “short” en “long” posities gebruikelijk op de Amerikaanse beurzen voor aandelen en grondstoffen. The Merchant’s Magazine and Commercial Review, Vol. XXVI, January-June 1852, bevat wellicht de vroegste vermelding van short- en longposities. Ongeacht de benaming kan de periode voor een korte positie vrij lang zijn (een week, een maand), en die voor een lange positie vrij kort. De termen short en long zijn geleend uit de wereld van de traditionele financiën en overgenomen door de bitcoin industrie.

Wat is een long positie?

Een long positie is een handelspositie waarbij een handelaar een valuta koopt tegen een lagere prijs en deze later verkoopt tegen een hogere prijs, in de verwachting dat de inkomsten zullen stijgen naarmate de markt voor die specifieke valuta stijgt. Een long is winstgevend als het actief in waarde stijgt nadat de handel is geopend, en onrendabel als het actief in waarde daalt. Eerst en vooral is het belangrijk op te merken dat long posities altijd worden uitgevoerd wanneer de handelaren anticiperen dat de prijs van een cryptocurrency zal stijgen, terwijl ze het tijdsbestek bestuderen waarmee ze werken. 

Laten we eens kijken naar een eenvoudig voorbeeld om een long positie te illustreren. Paul, een cryptocurrency trader, gelooft dat de markt eindelijk de bodem heeft bereikt voor een cryptocurrency token die hij leuk vindt. Nadat hij een beetje onderzoek heeft gedaan en heeft gezien dat het volume van de token toeneemt en er goed nieuws is van het ontwikkelingsteam, besluit hij om long te gaan. Hij plaatst een order tegen een zeer aantrekkelijke prijs en ontvangt de gewenste hoeveelheid tokens. Hij wacht dan enkele weken en ontdekt dat zijn veronderstellingen juist zijn. Als hij uiteindelijk merkt dat het tij aan het keren is, zou hij zijn activa kunnen verkopen om elk verlies te vermijden.De prijs tussen de tokens begint te stijgen en hij, evenals de waarde van het actief. Later ziet hij tekenen dat het misschien bergafwaarts gaat en verkoopt hij zijn activum met winst. Het is belangrijk op te merken dat er geen specifiek tijdsbestek is voor het openen van een long positie. U kunt deze zo lang aanhouden als u wilt.

Wat is een short positie?

Een shortpositie is een transactie om een financieel actief te verkopen. Ze wordt geopend om geld te verdienen aan een koersdaling. Dat wil zeggen, als een handelaar zich realiseert dat de prijs binnenkort zal dalen, kan hij het aandeel nu tegen een hogere prijs verkopen, en het later tegen een lagere prijs kopen. Het verschil zal winst zijn. Om een short positie te openen, moet u wachten op een betrouwbaar handelssignaal, de trade in uw business plan berekenen en een verkooporder openen.

In tegenstelling tot de long positie, wordt een short positie uitgevoerd wanneer de handelaar voorziet dat er een daling zal zijn in de prijs van een digitale valuta. Net als bij de long positie zal de trader ervoor moeten zorgen dat zijn beslissing een resultaat is van de uitgevoerde marktanalyse.

Een crypto handelaar gebruikt een short positie, ervan uitgaande dat de cryptocurrency markt daalt. Dit is een tijdelijke neergang in uw voordeel. Eenvoudig gezegd, een trader kan een short positie innemen wanneer de koers niet in staat is de weerstandslijn te breken en dus begint te dalen. Met shortposities koop je nu om later te verkopen en dit kan met of zonder marge worden toegepast. Beginnende beleggers moeten echter heel voorzichtig zijn als ze in onbekende wateren spelen met geld dat niet van hen is.

Courtney gelooft bijvoorbeeld dat de huidige cryptocurrency-markt een zeepbel is die wacht om te ontploffen. Ze besluit dat bitcoin toe is aan een grote dip en wil haar handel afbouwen. Ze leent een paar munten van de beurs en verkoopt ze. Zoals verwacht, begint de markt te dalen. Met de winst die ze kreeg, kan ze nu meer bitcoins kopen dan ze had, betalen voor de uitwisseling en nog steeds winst maken.

Er zijn verschillende beurzen waarop u long- en shortposities kunt openen en kunt anticiperen op een opwaartse of neerwaartse trend. Op de meeste platforms waar u aan margehandel kunt doen, kunt u ook long- of shortposities openen. Het is riskant om long of short posities te openen. Er is meer risico bij het openen van een short positie. Het is natuurlijk mogelijk dat de prijs van een cryptocurrency plotseling begint te stijgen nadat een belegger net munten heeft verkocht in de hoop ze later tegen een lagere prijs terug te kopen. Op dat moment heeft de belegger lang moeten wachten omdat hij nu verlies lijdt door de duurdere munten terug te kopen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een long positie wanneer de prijzen dalen.

Een andere belangrijke vraag is hoe margehandel de doelstellingen van long– en shortposities verbetert. Marginhandel kan de potentiële winsten van long- en shortposities vergroten door middel van een hefboomeffect – d.w.z. geleende middelen. Een long of short positie kan winstgevend zijn, zelfs als de valuta volatiel is. Ervaren handelaren kiezen er echter voor om op marge te handelen omdat dit de winstmarges vele malen groter kan maken. Hoewel de risico’s ook toenemen, moet marginhandel daarom met uiterste voorzichtigheid worden gebruikt. Handelen met marge omvat handelen met hefboomeffect. Dit kan voordelig zijn voor zowel long- als shortposities. Margestortingen maken gebruik van fondsen die worden toegewezen door derden, zoals een beursvloer of andere handelaren, die worden aangemoedigd om hun fondsen in te brengen. Hierdoor kunt u grotere bedragen investeren met een hefboom, en uw winstpotentieel vermenigvuldigen met meerdere keren. Margin trading is één instrument waarmee u het winstpotentieel van long en short posities kunt vergroten.

In een notendop, de beslissing om een long of short positie in te nemen hangt af van de handelaar en de doelen die hij wil bereiken. Het is echter altijd aan te raden voor beginners om voorzichtig te zijn bij het handelen. Dus, na het begrijpen van de verschillende posities of strategieën in de crypto-markt, nodigen wij u uit om een positie in te nemen en nu te beginnen met handelen.

Conclusies

Kan ik al mijn spaargeld in Bitcoin beleggen?

Kan ik al mijn spaargeld in Bitcoin beleggen

6 min lezen

Wil je je spaargeld verhogen met cryptocurrency? Hoe het te doen en geen geld te verliezen? Wij zullen u helpen om het te begrijpen.

Invest all savings into bitcoin

Kan ik al mijn spaargeld in Bitcoin beleggen?

Voor veel beginnende handelaren is investeren in cryptocurrency niet eenvoudig te begrijpen. Maar tegelijkertijd zijn er ervaren beleggers die geld verdienen en hun spaargeld laten groeien met behulp van cryptocurrency.

Omdat de prijs van de cryptocurrencies erg volatiel is, moet je eerst beslissen hoeveel je je kunt veroorloven om te verliezen. Wanneer de prijs van een actief stijgt, kan deze dalen, en omgekeerd. En dus is het risico op verlies van spaargeld mogelijk.

Bestem, hvor meget du vil investere

U moet beslissen in welke activa u wilt investeren, maar het is beter om meerdere cryptocurrencies te kiezen. Ervaren handelaren in digitale valuta weten dat investeren in slechts één valuta zeer riskant is.

Om uw portefeuille samen te stellen, moet u de prijsgrafieken en de marktsituaties analyseren. Om doeltreffend te beleggen, moet een analyse van de aandelenmarkt op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Afhankelijk van het volume en de duur van de belegging worden twee hoofdbenaderingen gehanteerd: technische analyse en fundamentele analyse.

Hvad skal du tage i betragtning

Beide methoden zijn even indicatief voor de marktomstandigheden en vullen elkaar aan. Technische analyse voorspelt toekomstige prijsbewegingen op basis van een analyse van prijsveranderingen in het verleden. Zij is gebaseerd op de analyse van prijs-tijdreeksen, meestal op grafieken van verschillende tijdframes. Bovendien maakt zij gebruik van informatie over handelsvolumes en andere belangrijke statistische gegevens.

Fundamentele analyse wordt gebruikt om de financiële en economische toestand van bedrijfstakken, individuele ondernemingen en hun investeringsaantrekkelijkheid te onderzoeken. Zij wordt ook gebruikt om de reële of “reële” waarde van effecten met een hoge mate van zekerheid te bepalen.

Investering i bitcoin

Bitcoin is zeker de meest populaire crypto. Bitcoin is nu in feite een internationale valuta, die door zijn houders, net als elke andere, wordt gebruikt voor verrekening, aankopen en investeringen van geld. Een onderscheidend kenmerk van Bitcoin is dat het tot stand komt op basis van blockchain-technologie en niet wordt aangeboden in de vorm van contant geld. De Blockchain is een enorme databank waarin alle operaties (transacties) worden geregistreerd, waarbij elke volgende operatie wordt gekoppeld aan de vorige. Het belangrijkste voordeel van dit systeem is dat de informatie over alle transacties wordt verspreid over duizenden computers op het netwerk. Aangenomen wordt dat dit ervoor zorgt dat Bitcoin niet kan worden vervalst.

Hvorfor bitcoin?

Er zijn een aantal redenen waarom mensen besluiten te investeren in Bitcoin. Om te beginnen heeft BTC een leidende positie en wordt het al lang wereldwijd erkend in de cryptocurrency markt. Deze cryptocurrency groeit voortdurend en is zelf duurzaam. Bitcoin is ook liquide en volatiel. Maar het is de moeite waard om te onthouden dat er naast Bitcoin nog veel meer cryptocurrencies zijn, en u moet er ook wat tijd in investeren om het onderliggende project te begrijpen en te beslissen of het de moeite waard is om ze in uw portefeuille te selecteren. Vergeet niet dat om te beginnen met beleggen in cryptocurrency, u eerst verschillende beleggingsstrategieën moet bestuderen die u zullen helpen bij het verlagen van risico’s en verliezen. Laten we nu eens kijken naar de strategieën. De strategie van vertrouwdheid met portefeuille beleggingen – een belegger begint net om te gaan met portefeuille beleggingen en is voorzichtig. De strategie van conservatisme – een belegger streeft naar evenwicht in de beleggingsportefeuille. Diversificatiestrategie – een belegger herverdeelt activa en middelen over verschillende beleggingsportefeuilles om ze efficiënter te maken. Liquiditeitsstrategie – een belegger kiest de aantrekkelijkste projecten met een hoge liquiditeit.

Din krypto-portefølje

Bij alle strategieën worden twee belangrijke maatstaven gehanteerd: winstgevendheid en risico. Er is ook nog een derde maatstaf, liquiditeit. Denk aan portefeuilles op ontwikkelde kapitaalmarkten met grote handelsvolumes. Een portefeuille wordt dus gevormd door de manier waarop deze criteria worden beheerd. Welke soorten portefeuilles bestaan er? Laten we beginnen met de Groei Portefeuille. Deze is gebaseerd op een strategie van het zoeken naar en opnemen van aandelen van groeibedrijven. Hij bestaat uit aandelen van bedrijven die in de afgelopen periode een maximale groei hebben laten zien. Een portefeuille van ondergewaardeerde bedrijven – bestaat uit aandelen van ondergewaardeerde bedrijven die het potentieel hebben om in marktwaarde te groeien. De financiële conditie wordt beoordeeld aan de hand van de volgende ratio’s: liquiditeit, winstgevendheid, omzet, solvabiliteit. Er bestaat ook een portefeuille type als vastrentende en minimale risico portefeuille. Deze beleggingsportefeuille bevat activa die meestal een vast rendement opleveren: obligaties, dividendaandelen. Een “portefeuille voor het hele seizoen” levert een rendement op ongeacht de economische situatie op de markt. Hij kan aandelen, staatsobligaties, onroerend goed, grondstoffenfutures omvatten. En als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, de portefeuillestrategie op basis van een index. Deze bestaat uit het volgen van een marktindex.

U moet de methode kiezen waarmee u crypto tokens kunt kopen.Het is noodzakelijk om cryptocurrency alleen te kopen op serieuze platforms met een sterke reputatie die de veiligheid van uw financiële transacties garanderen. 

U kunt beginnen met het kopen van bitcoin met kleine bedragen. Je kunt op verschillende manieren geld verdienen met cryptocurrency: handel actief in digitale munten of kies voor beleggen met langetermijndoelen. Een andere, nog passievere optie is mijnbouw, maar dit is vrij duur in termen van hardware en energieverbruik. Alle opties hebben hun voor- en nadelen, afhankelijk van je budget.

Het lezen van het nieuws is niet genoeg om goed te beginnen met beleggen in cryptocurrency. Het vereist op zijn minst basis technische analyse vaardigheden. Dit zal u helpen uw spaargeld te behouden en uw inkomen te verhogen.

Conclusies

Waar worden crypto’s voor gebruikt?

Waar worden crypto's voor gebruikt?

5 min lezen

U heeft wat crypto maar weet niet waar het te gebruiken? Lees dan verder.

What are cryptos used for

Waar worden crypto's voor gebruikt?

Met de snelle ontwikkeling van cryptocurrency raken steeds meer mensen geïnteresseerd in hoe ze aan de crypto-activa kunnen komen en wat er mogelijk is om met cryptomunten te kopen. Als je niet wilt handelen of beleggen, dan kun je nadenken over wat je kunt kopen met je bitcoin of andere crypto’s. Er zijn veel bedrijven, winkels en online middelen die bereid zijn om betaling in cryptomunten te accepteren. In het artikel staan we stil bij de zaken waar je rekening mee moet houden en wat je met cryptocurrency kunt kopen.

Voor- en nadelen van cryptocurrency

Cryptocurrency is een vrij ongewoon en handig betaalmiddel, dat je bijna overal kunt gebruiken. Maar laten we eerst eens in de details duiken en nadenken over de voor- en nadelen. Het bekende feit is dat cryptocurrency een extreem volatiel activum is, behalve in de gevallen dat we het over stablecoins hebben. Stablecoins zijn het type cryptocurrency dat is vastgesteld om de instabiliteit van de koersen van crypto-activa te voorkomen en meer klanten naar de industrie te trekken. Stablecoins kunnen worden gebruikt als een vorm van sparen of verzekeringskosten. Er zijn dergelijke voorbeelden van stablecoins zoals Tether, True USDT, Gemini USD, enz. De mate van belangstelling en de hoeveelheid middelen die aan stablecoins worden toegekend, is opvallend en toont aan dat stablecoins worden beschouwd als een belangrijk onderdeel van het ecosysteem van digitale activa. 

Met andere woorden, stablecoins kunnen het gebruik van cryptocurrency in de wereld bevorderen en populariseren. Als je ergens met crypto voor wilt betalen, houd er dan rekening mee dat niet elk land je dat toestaat. De reden is dat veel landen tegenwoordig niet zeker weten hoe ze crypto moeten beschouwen en niet klaar zijn om het als betaalmiddel te accepteren vanwege de volatiliteit en het onvoorspelbare karakter ervan. 

Betalen met cryptocurrency

Voordat u een transactie met cryptocurrency doet, moet u er zeker van zijn dat u dat mag doen. Maar er is een breed scala van landen die vrij vriendelijk zijn voor de nieuwe manier van betalen zoals de VS, Canada, Nederland, Zuid-Korea, Malta, enz. Toch is er in veel landen een verhitte discussie over de erkenning van de crypto-activa als volwaardige valuta of betaalmiddel.

Het scala aan aankopen dat je kunt doen is echt indrukwekkend. Cryptocurrency kan worden geaccepteerd als betaling in cafés (Subway, Starbucks, Burger King), diensten (AT&T, eGifter, Purse), online winkels (Rakuten, Shopify, Bitplaza, Amazon), software- en hardwarefabrikanten (Microsoft, Dell, Ledger). Je kunt zelfs een vliegticket of een hotelkamer boeken met cryptocurrency (aBitSky, Travala, AirTreks). Nu, en dat wordt beschouwd als een van de belangrijkste aankondigingen van 2020, hebben we ook PayPal waarmee je in crypto kunt betalen in meer dan 24 miljoen winkels wereldwijd. 

De ontwikkeling van cryptocurrency heeft er ook toe geleid dat er veel organisaties als UNICEF zijn die donaties met cryptocurrency accepteren!  Zo heeft het Water Project als doel om toegang tot drinkwater te verschaffen in Afrikaanse landen. Iedereen kan een donatie doen aan de liefdadigheidsorganisatie in Ether, Bitcoin Cash, Bitcoin, of Litecoin. Helpen is nog nooit zo makkelijk geweest met crypto. Elke zorgzame persoon kan een donatie sturen naar degenen die het nodig hebben.

Alle bovenstaande feiten bewijzen echter dat cryptocurrencies nog steeds aanzienlijke mogelijkheden hebben om zich over de hele wereld te verspreiden. De cryptocurrency-markt heeft de neiging om te groeien en uit te breiden, waardoor interesse wordt gewekt en nieuwe mensen worden aangetrokken tot de wereld van crypto.

Conclusies

Nodes

nodes

5 min lezen

Ontdek wat zijn nodes in termen van crypto-currency mining!

What are nodes

Wat zijn nodes?

De ontwikkeling en lancering van cryptocurrency hebben de mogelijkheden om geld te verdienen voor mensen vergroot.  Je bent misschien op de hoogte van manieren om munten te ontvangen zoals mijnbouw of handel. Maar wist je wat een node is in de cryptowereld? In het artikel leggen we het begrip node uit, waarom en hoe het wordt gebruikt.

Wat is Node?

Laten we eerst de betekenis van de node bepalen. Node is elke computer of apparaat dat is aangesloten op het blockchain netwerk. Met andere woorden, elk van de netwerkdeelnemers kan een node zijn en de correcte werking van het netwerk ondersteunen. De knooppunten van het gedecentraliseerde netwerk gebruiken peer-to-peer protocollen om geregistreerde informatie over blokken en transacties uit te wisselen zonder enige gecentraliseerde bemiddelaar. De hoeveelheid opgeslagen gegevens hangt af van het type node. Bovendien zorgen de over de hele wereld verspreide netwerkgebruikers voor veilige en private transacties, aangezien zij de belangrijkste technologie zijn voor het verzenden van het geld en het uitvoeren van transacties op de keten. Als dus één knooppunt een overtreding van de regels van de transacties binnen het systeem opmerkt, wordt de hele transactie verworpen. Het gaat om de gevallen waarin alle communicatieknooppunten de legitimiteit ervan hebben gevalideerd.

Typen Nodes

Belangrijk om op te merken is dat, om monopolie in blockchain te voorkomen, een hard fork nodig is in het geval van een 51% aanval. Op deze manier moeten de blockchain-deelnemers (nodes) nieuwe consensusregels volgen om het netwerk in stand te houden en de dreiging het hoofd te bieden. Er zijn verschillende soorten nodes naar gelang van de verdeling van de rechten. We kunnen volledige nodes, light nodes en miner nodes definiëren. Elk van hen heeft zijn eigen functies en onderscheidende kenmerken. 

  • Volledige nodes zijn communicatie nodes die apart van andere nodes werken. Ook slaan ze alle gegevens op die zijn toegevoegd aan het blockchain-netwerk. Het belangrijkste kenmerk van volledige nodes is dat ze afzonderlijk en volledig autonoom van elkaar werken. Bovendien verifiëren en valideren volledige nodes alle transacties zelf. Vervolgens kan iedereen de juistheid van de informatie controleren of bijhouden. Full nodes ondersteunen de werking van alle cryptocurrencies, gebaseerd op proof-of-work algoritmes. Een bitcoin node is ook een volledige node die de informatie over bevestigde transacties bewaart. Een volledige bitcoin node kan worden geïnstalleerd met behulp van de software. Bitcoin Core wordt het meest gebruikt.
  • Light nodes zijn minder onafhankelijk en vertrouwen op de full nodes. Ze ondersteunen alleen de headers van de bloktransacties zonder de volledige informatie.  Light nodes maken gebruik van het blockchain-netwerk, maar functioneren niet als volledige nodes. Bovendien bieden light nodes niet de veiligheid van het netwerk omdat ze geen kopie hebben van de blockchain en geen transacties verifiëren of bevestigen. De gebruikers kunnen enkel de veranderingen in het blok van transacties controleren, maar downloaden niet de volledige informatie blockchain.
  • Miner nodes gebruiken hardware componenten zoals videokaarten, processoren, of ASIC om een cryptografisch probleem op te lossen. De eerste miner node die het probleem oplost, zendt de resultaten naar het netwerk voor verificatie door de volledige nodes. Zodra consensus is bereikt, kan de miner node een blok toevoegen aan de blockchain. Miners worden betaald met een bepaald bedrag aan munten voor hun werk en netwerkcommissies. De gebruiker kan ook in een pool van miners werken om de kans op een beloning door munten te vergroten.

Een netwerkknooppunt is echter een sleutelfactor die berichten creëert, ontvangt en verzendt. De node volgt de consensus in het netwerk, verzamelt en registreert transactiegegevens, en slaat bevestigde transacties op. Als een node verkeerde informatie probeert te verspreiden, zullen andere nodes dit snel herkennen en hem van het netwerk afsluiten. Er zijn volledige, lichte en miner nodes, maar zij vereisen een stuk speciale apparatuur om verbinding te maken met de andere nodes en met hen te synchroniseren. 

Conclusies

Winst nemen

Take Profit

5 min lezen

Leer meer over het risicobeheer: Take Profit

Take profit- article

Winst nemen

Het belangrijkste doel van elke handelaar is om de meeste winst te behalen en niet in verlies te gaan op zo’n onvoorspelbare crypto-currency markt. Als u een newbie bent, kan de crypto-valutamarkt u in het begin verwarren, maar hulpmiddelen zoals “stop loss” en “take profit” zullen u te hulp schieten en uw trading een beetje gemakkelijker maken. In dit artikel geven we u uitleg over wat een winstorder is en hoe u deze goed kunt instellen. 

Wat is Take Profit?

Take profit order speelt een sleutelrol in verschillende handelsstrategieën met een verscheidenheid aan activa: van aandelen tot crypto-currencies. Wanneer de prijzen stijgen en de laatst verhandelde prijs de winstprijs bereikt, dienen de orders als een bovengrens en zorgen ze ervoor dat activa worden verkocht voordat de prijzen weer beginnen te dalen. 

Daarom stelt take profit u in staat om een positie te sluiten wanneer de prijs in uw voordeel verandert en om een winstdoel in te stellen. U kunt ook take profit orders gebruiken om een positie te openen. 

Voordelen van een take profit order

Bovendien zorgt het voordeel van een take profit order ervoor dat emoties geen vat op u krijgen wanneer de markt intensief handelt en er snelle schommelingen plaatsvinden.

Bij het openen van een trade, kiest u de prijs wanneer u de positie sluit zonder stress, in plaats van toe te geven aan emotie en activa overhaast te verkopen. Met behulp van take profit order, hoeven handelaren de cryptocurrencies niet handmatig te verkopen en constant de koersen gedurende de dag in de gaten te houden

Waarom?

Hoewel take profit een vrij nauwkeurig instrument is, is het mogelijk dat de order wordt gevuld maar dat de koersen blijven stijgen. Als gevolg daarvan kan de handelaar potentiële winsten overslaan. Echter, iedereen kan een fout maken, dus voordat u de take profit orders instelt, zorg ervoor dat de instellingen correct zijn. In het geval van cryptocurrencies kan een verkeerde orderinstelling de trader duur komen te staan.

Belangrijk om op te merken, gebruik belangrijke steun- en weerstandsniveaus om de koersdoelen correct te bepalen. Volgens de studies is het aanbevolen om het koersdoel in te stellen op de markering die het dichtstbijzijnde weerstandsniveau definieert of er dicht bij. Aangezien niemand u garandeert dat de prijs zal blijven stijgen boven het belangrijkste niveau. Het volgen van deze eenvoudige regels zal u echter in staat stellen om uw winst op tijd te krijgen, onnodige stress te vermijden, en de basisprincipes van risicobeheer te begrijpen.

conclusies

Stop Loss

stop loss

5 min lezen

Ontdek hoe u mogelijke verliezen op de cryptomarkt kunt voorkomen.

Stop loss_Risk management

Stop Loss

Inleiding

De handel in crypto’s is nauw verbonden met meerdere risico’s. Daarom hebben beleggers verschillende manieren bedacht om niet failliet te gaan. Stop loss is één van hen. 

Wat is stop loss?

Er is een mogelijkheid in de markt om potentiële verliezen te beperken. U stelt gewoon een stop loss in en de activa worden verkocht wanneer een bepaald niveau wordt bereikt. Dergelijke beursorders worden stop loss genoemd. Het belangrijkste doel van een stop loss is het beperken van de verliezen van de trader op elke positie per aandeel. Wanneer u niet genoeg tijd heeft om achter uw computer te zitten en alles zelf in de gaten te houden, is het goed om een hulpmiddel te hebben dat dit voor u kan doen.

Heb ik een stop loss nodig bij crypto trading?

Aan de ene kant argumenteren traders dat een stop loss je toelaat om verliezen te beperken en noemen het een van de belangrijkste risicobeheer tools. Aan de andere kant wijzen crypto traders op valse positieven en verlaten ze een transactie tegen de meest ongunstige prijs. Als u een beginner bent, zal een stop loss order u helpen om mogelijke verliezen te vermijden tijdens het oefenen. In het algemeen beschouwen veel experts dit instrument voor risicobeheer als nuttig voor iedereen, niet alleen voor beginnende handelaars.

Allereerst verzekert stop loss de belegger tegen verliezen. Men gelooft dat crypto trading gevaarlijk is zonder het gebruik van een stop loss. Stop loss zijn ook nuttig wanneer de belegger geen tijd heeft om te wachten achter de computer. Het helpt verliezen te beperken in het geval van overmacht zoals stroomuitval of storingen op de uitwisselingsplatformen. Stop verliezen kunnen ook nuttig zijn in transacties wanneer de informatieve achtergrond op zich niet voldoende is om een positie te openen. Dan kunnen de resultaten van de technische analyse helpen om een kans te creëren voor een goede trade. Vaak worden stop losses niet gebruikt voor lange termijn beleggen op basis van verschillende fundamentele factoren. Fundamentele factoren zijn onder andere macro-economische gegevens, bedrijfsindicatoren en trends in de industrie. Als u een beginner bent in het gebruik van stop orders, is het beter om het bij marktorders te houden, omdat deze gemakkelijker zijn op te zetten en uit te voeren. Vergeet ook niet om de relevantie van uw lopende stop loss in uw rekening te controleren.

Om te begrijpen wanneer u een stop loss moet gebruiken, stelt u zich de volgende vragen:

  • Wat is het maximale verlies dat ik bereid ben op te lopen op deze order?
  • Wat is de normale volatiliteit van het instrument dat ik op de beurs verhandel?
  • Wat is uw handelsstrategie?
  • Welke fondsen zijn beschikbaar voor de handel?

Trailing Stop loss

Een trailing stop loss is een order dat is gepland om u te helpen bij het veiligstellen van voordelen terwijl het u beschermt tegen daghandel verliezen. Het dekt het bedrag dat zal worden verloren als de uitwisseling niet uitwerkt.  Dit soort verzoek gaat over in een marktverzoek wanneer de waarde van het effect op de stopprijs komt. Trailing stops kunnen worden ingesteld om direct te werken op cryptocurrency handels- of uitwisselingsplatforms en kunnen fysiek worden gecontroleerd en gewijzigd door de handelaar.

Wanneer de Trailing Stop verliesorder is ingesteld, berekent de terminal voortdurend het aantal punten tussen het instappunt en de huidige prijs. Als de vereiste “gap” wordt bereikt, wordt de Stop Loss ingesteld in overeenstemming met de gegeven specificaties. Zodra de koers in de gewenste richting beweegt, volgt de Trailing Stop Loss in verhouding tot het vooraf bepaalde interval. Ook verandert de Stop Loss niet als de transactie geld verliest. Bijgevolg wordt, in geval van een ongunstige marktbeweging, de positie van het beëindigen van de transactie automatisch vergrendeld op de Stop Loss waarde.

Conclusie

Het is echter nog steeds noodzakelijk om verliezen te beperken in crypto trading. Risicobeheer wordt voornamelijk uitgevoerd ten koste van het aantal fondsen geïnvesteerd in elke handel. Daarom is een dergelijk instrument als stop loss slechts een hulpmiddel dat u helpt om de handel winstgevend te houden. U moet vertrouwen hebben in het geld dat u bereid bent te investeren in de handel.

conclusies