Crypto Academy

Anonimiteit of niet?

Anonimiteit of niet?

4 min lezen

Is cryptocurrency anoniem of niet? Laten we deze vraag samen overwegen.

Anonimity or not

Anonimiteit of niet?

Door het actieve marketingwerk van veel bedrijven, bloggers en anderen die geld willen verdienen aan de industrie, denken veel mensen nog steeds dat alle cryptocurrencies anoniem zijn. De belangrijkste misvatting is nu dat bitcoin en cryptocurrency, in het algemeen, een afscheid zijn van het banksysteem, en de onmogelijkheid om geld te traceren, maar dit is niet helemaal waar. Als mensen anonimiteit willen, gaat het om andere munteenheden. 

Basisbeginselen van blockchain

Iedereen weet dat cryptocurrency draait op een blockchain systeem. Het basisprincipe van blockchain is transparantie en openbaarheid van transacties. De keten van operaties van elke deelnemer aan het netwerk kan worden getraceerd en bepaald, bijvoorbeeld de frequentie en het volume van overschrijvingen. Het systeem geeft ook elke gebruiker de mogelijkheid om de adressen uit te schrijven van waaruit bedragen werden overgemaakt; elk van deze adressen kan worden gebruikt voor een nieuwe opzoeking. En als de eigenaar zijn gegevens ergens heeft achtergelaten – bijvoorbeeld bij een bestelling in een onlinewinkel of op een forum – kan ook hij worden geïdentificeerd. Bitcoin is noch volledig anoniem, noch volledig transparant. Het antwoord op de vraag naar de privacy van Bitcoin ligt ergens in een grijze zone, waar de privacy van gebruikersactiviteiten uiteindelijk afhangt van de mogelijkheden van iemands tegenstander, de technische kennis van gebruikers en de hulpmiddelen die ze gebruiken. Er bestaat geen perfecte oplossing voor online privacy, en in veel gevallen gaan keuzes op het gebied van privacy onvermijdelijk gepaard met een aantal afwegingen in zowel kosten als gebruiksgemak.  Bovendien is privacy nooit een statisch doel, maar verandert het voortdurend in de wedloop tussen degenen die hulpmiddelen maken om de privacy te beschermen en degenen die hulpmiddelen maken om de privacy te vernietigen.

Transacties in blockchain

Het aanbrengen van wijzigingen in het onderliggende protocol blijkt zelden een eenvoudige afweging te zijn tussen privacy en transparantie. 

Vaker wel dan niet gaan zij ook gepaard met veranderingen op het gebied van veiligheid, schaalbaarheid en softwarecompatibiliteit. Historisch gezien hebben de ontwikkelingstendensen en het ethos van de Bitcoin-gemeenschap altijd meer de voorkeur gegeven aan privacy dan aan volledige transparantie, maar de benadering van Bitcoin is conservatiever dan die van cryptocurrencies, waarbij privacy de hoogste prioriteit heeft.

Als u transacties verricht op het Bitcoin-netwerk, laat u twee soorten sporen achter. Die kunnen worden onderverdeeld in die welke in de blockchain worden opgenomen en die welke niet in de blockchain worden opgenomen. De informatie in de blockchain koppelt transacties niet direct aan uw identiteit, maar het stelt u wel in staat om uw transacties aan elkaar te koppelen. Met sporen uit de tweede categorie kunt u uw transacties koppelen aan uw persoonlijkheid: de transacties die niet zijn vastgelegd op de blockchain.

Wanneer u transacties verricht op het Bitcoin-netwerk, ontvangt (verstuurt) u van tijd tot tijd geld van (naar) een organisatie die weet wie u bent. Deze entiteit beschikt dus over off-blockchain kennis die uw identiteit koppelt aan uw bitcoin transacties. Een eenvoudige manier om te begrijpen wat voor soort informatie is opgeslagen in de klare tekst op de Bitcoin-blockchain is het gebruik van een blokverkenner.

Blockchain veiligheid

De pseudonieme maar transparante aard van de Bitcoin-blockchain creëert een omgeving waarin de privacy van het systeem uiteindelijk afhangt van de tools die de gebruiker gebruikt en de acties van de blockchain-analisten. Internationale regelgeving verplicht alle officieel opererende beurzen om een KYC van hun klanten te maken.  

KYC is de naam die wordt gegeven aan het proces waarbij de werkelijke identiteit van de klanten van een bedrijf wordt geverifieerd. Zo kan het gebruik van cryptocurrency voor criminele doeleinden (witwassen, darknet, etc) worden opgespoord. Een sterk KYC-beleid is een manier om de cryptosfeer zeer veilig te maken.

Conclusies